கொரோனாவில் இருந்து தற்காத்துக்கொள்ளும் வழிகள்

கொரோனா வர தொடங்கிய பிறகு சிறு காய்ச்சல் என்றாலே அனைவரும் அச்சப்படுகிறோம் அனால் காய்ச்சல், சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு ,உடல்…